Α\(\pi\)λά Μαθηματικά!

Κλ\(\in\)άν\(\vartheta\)ης Ξενιτίδης

\(\mapsto κ.\xi \)

AR + Maths

Επαυξημένη Πραγματικότητα σε φυλλάδια Μαθηματικών

Use your phone!!!

\(\looparrowright\) Μα\(\partial\)ήματα \(\looparrowleft\)

Μαθηματικά Γ Λυκείου

Μαθηματικά Β Λυκείου

Άλγεβρα Β Λυκείου

Γεωμετρία Β Λυκείου

Άλγεβρα Γ ΕΠΑΛ

Άλγεβρα Β ΕΠΑΛ

Άλγεβρα Α ΕΠΑΛ

Γεωμετρία ΕΠΑΛ

\(\Rightarrow\) Κατηγορίες \(\Leftarrow\)

Geogebra Apps

---
...
<><>

AR Projects

---
Φυλλάδια
Augmentend reality

Χειρόγραφες Σημειώσεις

----
$\int_\infty^\infty$
$\cdots$

Πανελλήνιες

---
$\dfrac{k}{\xi}$
$\cdots$

kxenitidis@sch.gr