Κλεάνθης Ξενιτίδης

ΠΕ03

\(k.\xi .\)

Μαθηματικός

1ο ΕΠΑΛ Καβάλας

Σπουδές

Τμήμα Μαθηματικών

Σάμος

Τμήμα Μαθηματικών

Ιωάννινα

Πληροφοριακά συστήματα

Καβάλα
Τμήμα περιβάλλοντος
Ορεστιάδα